SESJA W STUDIO

D L A   O S Ó B   I N D Y W I D U A L N Y C H


R E A L I Z U J E

SESJĘ WIZERUNKOWĄ
FOTOGRAFIE BIZNESOWĄ

S E S J A   W I Z E R U N K O W A

6 najlepszych ujęć

 • 1-2h sesja zdjęciowa.
 • Do 3 stylizacji.
 • Otrzymasz 6 szt. eleganckich fotografii wizerunkowych w formie elektronicznej JPG poddanych profesjonalnej autorskiej obróbce graficznej.
 • Możliwość doboru ujęcia za dodatkową opłatą.

F O T O G R A F I A   B I Z N E S O W A

1 najlepsze ujęcie

 • Otrzymasz 1 szt. fotografii biznesowej w formie elektronicznej JPG poddanej profesjonalnej autorskiej obróbce graficznej.
 • Możliwość doboru ujęcia za dodatkową opłatą.

W A Ż N E   I N F O R M A C J E

 • Otrzymasz bardzo dobrą jakość zdjęć.
 • W skład ceny wchodzi opłata najmu studia (mieszczącego się w Krakowie).
 • O wszelkich zmianach terminu sesji proszę informować najpóźniej 2 dni przed ustaloną datą spotkania.
 • Cena zawiera doświadczenie i umiejętności, czas pracy przy sesji zdjęciowej i edycji materiału zdjęciowego, opłaty związane z przetrzymywaniem zdjęć na serwerze (archiwum), eksploatacją sprzętu fotograficznego, komputerowego oraz oprogramowania graficznego, koszt prowadzenia działalności i podatek.
 • Udział w sesji zdjęciowej wiąże się z akceptacją REGULAMINU.

R E Z E R W A C J A

 • Rezerwacji sesji zdjęciowej najlepiej dokonać z min. 3 miesięcznym wyprzedzeniem (nie dotyczy fotografii biznesowej).
 • Rezerwacja terminu odbywa się po wpłacie zadatku 100 zł (nie dotyczy fotografii biznesowej). Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 2 dni przed ustaloną datą spotkania. Pozostała część płatna jest w dniu sesji lub po wyborze zdjęć przelewem.

Przedstawiona oferta  ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66. § 1. Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

 

 

Using Format